Hulmursisolering giver et bedre indeklima

Hule teglstensmure har i stor udstrækning været benyttet i de sidste 100 år - først og fremmest i parcelhuse, men også i den øverste etage i fleretages ejendomme. Denne konstruktion var materialebesparende, og hulrummet mellem murerne gav også en let isolering på grund af den stillestående luft. Det er denne hulmur, som med fordel kan udfyldes med isolering.

Selvom en hulmur tidligere har været isoleret, er der risiko for at den gamle isolering i hulmuren falde sammen over tid. Derfor vil man især i ældre huse kunne opleve kolde områder forskellige steder på indervæggen, hvor isoleringen ikke længere virker. Der dannes kuldebroer, som generer varmetab og derved en forhøjet varmeregning. Det kan nemt udbedres ved efterisolering af hulmuren i ydervæggen på dit hus.

Hulmursisolering giver et godt indeklima – Undgå træk og kulde

Vores isolatører kan hjælpe med at undersøge, hvorvidt der er isolering i hulmuren eller hvor i hulmuren der mangler isolering. Det kan gøres med endoskop kamera eller termografisk kamera. På baggrund af undersøgelsen kan omfanget af isoleringsopgaven besluttes.

Med en optimal hulmursisolering kan du nemt reducerer en høj varmeregning samt slippe af med træk fra kolde vægge og dermed forbedre indeklimaet.

Anbefaling til hulmursisolering
Hulmursisolering EPS granulat

I Danmark er der utallige års erfaringer med, at velgennemført hulmursisolering er en økonomisk og energibesparende gevinst. Inden du får fortaget en hulmursisolering er det vigtig at undersøge om ydervæggen er egnet til indblæsning af isoleringsmateriale. En af vores professionelle isolatør eller en selvvalgt byggerådgiver kan hjælpe med denne undersøgelse, og sikre at din ejendom opnår den mest effektive efterisolering, og at du undgår efterfølgende skader. ISODAN har et netværk af autoriserede isolatører, som kan hjælpe. Kontakt os.

Tegning af hulmur
Kilde: Videnscenter for Energibesparelser i Bygninger

Brug EPS granulat eller Perlite

Ved indblæsning af isolering i hulmur af teglsten anbefales det at anvende EPS granulat eller Perlite. Normalt er en teglstensmur ikke tæt over for vand, og der er derfor risiko for vandindtrængen i hulmuren. Således er det vigtigt at bruge et isoleringsmateriale, som ikke kan lede vandet ind til bagmuren. Eventuelt fugt på bagmuren kan nemlig medføre fugtskader og angreb af skimmelsvamp. Yderligere viden herom, klik her.

Indblæsning af EPS granulat i hulmur kan oftest fortages med isoleringsmaskine. EPS granulat er meget letløbende og fordeler sig nemt i murkonstruktionen. Ved indblæsning i store arealer kan det tidsmæssigt oftest betale sig at udtage mursten.

Indblæsning af papirisolering

I nyere ejendomme og i ejendomme hvor man er sikker på, at der ikke er indtrængende vand fra ydermuren eller opstigende fugt fra fundamentet på grund af manglende fugtsikring med murpap, kan der benyttes papirisolering til indblæsning i hulmur. Normalt bores der huller i fugerne eller der udtages sten i forbindelse med indblæsning af papirisolering / papiruld. Ved brug af fugemundstykker skal man være ekstra opmærksom på at fordelingen og ikke mindst densiteten opretholdes fuldt ud. Ved udtagning af sten kan man skaffe sig adgang til at indføre et langt indblæsningsrør fra endegavlene, hvilket optimerer indblæsningen af papiruld.

Hulmur papirisolering

Beskrivelse af anbefalet fremgangsmåde ved hulmursisolering af enten enkeltfamilie huse eller etageejendomme:

Isolatøren udfører isoleringsarbejdet gennem ydermuren fra enten stige, stillads eller lift.

Forarbejde til hulmursisolering
Kilde: www.byggeriogenergi.dk

Indblæsning af isolering bør udføres af et autoriseret isolatørfirma. Hos ISODAN kan vi formidle kontakt til en autoriseret isolatør.

Hulmur fugereparation