Isolering af krybekælder og gulv giver et bedre indeklima

Er det koldt om tæerne og trækker det langs gulvet?

En dårligt isoleret krybekælder er ofte årsag til stort varmetab og dårligt indeklima. Ved isolering af krybekælder og gulvisolering stopper man effektivt træk hen over gulvet, og undgår at gulvet føles koldt.

Isolering af krybekælder med recirkuleret EPS granulat

Krybekældre er tit isoleret ved hjælp af nedefra ophængte eller påsømmede isoleringsmåtter, som tyngdekraften over tid har indhentet, sådan at de har mistet deres tætsiddende placering og dermed isoleringsevne. Ved efterisolering af krybekælder indblæses EPS granulat (flamingo) i hele krybekælderens rumfang, dermed udfyldes og tætnes alle hulrum af granulaten. På denne måde omdannes krybekælderen effektivt til det, man kalder en varm krybekælder uden nogen former for kuldebroer eller muligheder for træk.

For at benytte denne isoleringsmetode er der nogle konstruktionsmæssige krav som skal være opfyldt. En inspektion af vores isolatører vil klarlægge, hvorvidt kælderen opfylder disse krav. Kontakt os for nærmere information og aftale om gennemsyn af din krybekælder.

Isolering med Wet Spray papirisolering

Et alternativ er at krybekælderen nedefra påføres et granulat af papir sprayfibre iblandet en miljøvenlig lim, der gør den i stand til at hæfte direkte på gulvstrøer og andre konstruktioner. Denne metode kaldes for Wet Spray og påføres under gulvet nede fra krybekælderen. Metoden former sprayfiberen om fx lægter og strøer, så man undgår luftlommer der forårsager træk.

Er der allerede opsat isoleringmåtter under gulvet i krybekælderen, skal disse fjernes for at sikre en stabil overflade, hvorpå sprayfiberen kan påføres. Denne isoleringsform kræver, at krybekælderen har en minimumshøjde på 60 cm.

Wet Spray isolering er også en udbredt løsning i større erhvervsejendomme eller andre større bygninger, hvor man er udfordret at kolde gulve og trækgener.