Krybekælder og gulvisolering

Er det koldt om tæerne og trækker det langs gulvet?

En dårligt isoleret krybekælder er ofte årsag til stort varmetab og dårligt indeklima. Ved isolering af krybekælder og gulvisolering stopper man effektivt træk hen over gulvet og undgår, at gulvet føles koldt.

Isolering af krybekælder

Krybekældre er tit isoleret ved hjælp af nedefra ophængte eller påsømmet isoleringsmåtter, som tyngdekraften over tid har indhentet, sådan at de har mistet deres tætsiddende placering og dermed isoleringsevne. Ved efterisolering af krybekælder indblæses EPS (flamingo) i hele krybekælderens rumfang, dermed udfyldes og tætnes alle hulrum af granulaten. På denne måde omdannes krybekælderen effektivt til det, man kalder en varm krybekælder uden nogen former for kuldebroer eller muligheder for træk. For at benytte denne isoleringsmetode er der nogle konstruktionsmæssige krav som skal være opfyldt. En inspektion af vores isolatører vil klarlægge, hvorvidt kælderen opfylder disse krav.

Et alternativ er at krybekælderen nedefra påføres en granulat af papir sprayfibre iblandet en miljøvenlig lim, der gør den i stand til at hæfte direkte på gulvstrøer og andre konstruktioner. Denne metode kaldes for wet-spray og påføres under gulvet nede fra krybekælderen. Metoden former sprayfiberen om fx lægter, så man undgår luftlommer som forårsager træk.

Er der allerede opsat måtter under gulvet i krybekælderen, skal disse eventuelt fjernes for at sikre en stabil overflade, hvorpå sprayfiberen påføres. Denne isoleringsform kræver, at krybekælderen har en minimumshøjde på 60 cm.