Wet-spray

Generelt om ISODAN® Wet-Spray Fibre

Hvad er ISODAN® Sprayfibre? Det er to i en, termisk og akustisk isoleringsmateriale, som er en blanding af specialbehandlet cellulosefibre og et specielt bindemiddel. Disse bestanddele blandes i påførings-processen i ønsket tykkelse, og formes til en holdbar isolerende belægning, som er helt fri for asbest, glas- og mineralfibre. Generelt kan ISODAN® Wet- sprayfibre påføres alle typer tag, gulv- og vægkonstruktionsoverflader. Forudsat at det nødvendige forarbejde er udført før påsprøjtning.

Hvor bruges det?

ISODAN® Wet-Spray Fibre er specielt velegnet og effektivt til u-isolerede krybekældre, industrihaller med kondens på stålkonstruktionen og lodrette skunkvægge samt lydisolering af fx. parkeringskældre, lydstudier og lignende. Ligeledes kan ISODAN® Wet-Spray isolering med fordel også benyttes til indvendig isolering af gipsvægs konstruktioner og lignende, idet der opnås en 100% tætsluttende isolering uden risiko for tilskæringsfejl i forbindelse med skæve ydre vægge, lægter eller rør/-elinstallationer. Ældre huse med krybekælder er ofte uden isolering under gulvet. Med ISODAN® Wet-Spray Fibre kan gulvets underside sprøjteisoleres nede fra krybekælderen, hvis kælderen som udgangspunkt er minimum 60 cm dyb. ISODAN® Wet-Spray hæfter direkte på strøer og undersiden af gulvet. Isoleringen bliver en sammenhængende flade uden samlinger og uden kuldebroer. Ved denne metode kommer isoleringen ikke til at hænge, og man undgår lommer med træk.

Udseende

ISODAN®-sprayfibre får en svagt struktureret overflade, når den er påført. Tykkelsen kan tilpasses den enkeltes behov. Isoleringen er vedligeholdelsesfri.

Hvordan udføres det?

Materialet findeles i en speciel blæsemaskine, sprayfibrene bliver derefter blæst gennem slanger frem til spraydysen. I spraydysen blandes fibrene med det specielt vandbaserede bindemiddel. ISODAN® Wet-sprayfibre kan påføres alle sædvanlige byggematerialer i en tykkelse af 50 mm i én arbejdsgang. Større tykkelse (indtil ca. 100 mm) kan opnås ved at gentage processen. Materialet bliver påført med en vægtfylde ved fuldført isolering på ca. 77 kg/m3.

Isoleringsværdi

ISODAN®-sprayfibre har en Lampda værdi 0,039 w/mK, og ved påføring til tykkelse af 50 mm giver den følgende energiværdi:

Overflade type:

Energiværdi w/m2 Bølget metaltag Enkelt asbest
bølgeplade
Murstensvæg
225 mm tyk
Skillevæg
100 mm tyk
Uden sprayfibre 6,6 5,98 2,4 1,47
Med sprayfibre 0,58 0,57 0,505 0,44
Reduktion i % 91% 90% 78% 70%

Lydkontrollerende egenskaber

Foruden reduktion i varmetabet vil ISODAN®-sprayfibre reducere luftlyd, lydforplantning og efterklang.

16 mm gipsvæg påsprøjtet 38 mm Isodan-sprayfibre
Gennemsnitsfrekvens Hz 125 250 500 1000 2000 4000
Forplantningstab dB 32 42 51 54 57 59
13 mm fiberplade med 30 mm Isodan-fiberspray
Gennemsnitsfrekvens Hz 125 250 500 1000 2000 4000
Absorberingskoefficient faktor 10 30 73 92 98 98

ISODAN® Wet-sprayfibre har mange fordele

  • Brandhæmmende
  • Hurtig påføringstid
  • Konkurrencedygtig pris
  • Fuldstændig fleksibel i tykkelsen
  • Fuldstændig udfyldning af hulrum
  • Større akustikkontrol
  • Større kondenskontrol (godt indeklima)
  • Ufarligt materiale
  • Modstandsdygtig over for råd, svamp, fugt, bakterier og skadedyr