Wet Spray isolering til industrihaller, parkeringskældre og krybekældre

ISODAN® Wet Spray Fibre er specielt velegnet og effektivt til u-isolerede krybekældre, industrihaller med kondens på stålkonstruktionen og lodrette skunkvægge samt lydisolering af fx. parkeringskældre, lydstudier og lignende.

Wet Spray fiber er et termisk og akustisk isoleringsmateriale

Hvad er ISODAN® Sprayfibre? Det er to i en, termisk og akustisk isoleringsmateriale, som er en blanding af specialbehandlet cellulosefibre og et specielt bindemiddel. Disse bestanddele blandes i påføringsprocessen i ønsket tykkelse, og formes til en holdbar isolerende belægning, som er helt fri for asbest, glas- og mineralfibre.

Generelt kan ISODAN® Wet Spray fibre påføres alle typer tag, gulv- og vægkonstruktionsoverflader. Forudsat at det nødvendige forarbejde er udført før påsprøjtning.

ISODAN® Wet Spray fibre har mange fordele

 • Brandhæmmende
 • Hurtig påføringstid
 • Konkurrencedygtig pris
 • Fuldstændig fleksibel i tykkelsen
 • Fuldstændig udfyldning af hulrum
 • Større akustikkontrol
 • Større kondenskontrol (godt indeklima)
 • Ufarligt materiale
 • Modstandsdygtig over for råd, svamp, fugt, bakterier og skadedyr

Wet Spray isolering til specialopgaver

 • U-isolerede industrihaller kan isoleres med Wet Spray fibre direkte på undersiden af tagbelægningen. Det vil både reducere varmetabet og fjerne problemer med dryppende kondensvand fra taget.
 • Wet Spray isolering er ideelt til af afværge problemer med rungende parkeringskældre eller parkeringskældre med dryppende kondensvand fra loft.
 • Lydstudier, koncerthaller eller lignende bygninger som er udfordret af lydproblematikker kan med fordel bruge Wet Spray fibre til reduktion af lydgener.
 • Ældre huse med krybekælder er ofte uden isolering under gulvet. Med Wet Spray fibre kan gulvets underside sprøjteisoleres nede fra krybekælderen. Det forudsætter dog at kælderen er minimum 60 cm dyb. ISODAN® Wet-Spray hæfter direkte på strøer og undersiden af gulvet. Isoleringen bliver en sammenhængende flade uden samlinger og uden kuldebroer. Ved denne metode kommer isoleringen ikke til at hænge, og man undgår lommer med træk.

Wet Spray processen kræver en professionel isolatør

Materialet findeles i en særlig indblæsningsmaskine, og sprayfibrene bliver derefter blæst gennem slanger frem til spraydysen. I spraydysen blandes fibrene med det specialfremstillede og vandbaserede bindemiddel.

ISODAN® Wet Spray fibre kan påføres alle almindelige byggematerialer i en tykkelse af 50 mm i én arbejdsgang. Større tykkelse (indtil ca. 100 mm) kan opnås ved at gentage processen. Materialet bliver påført med en vægtfylde ved fuldført isolering på ca. 77 kg/m3.

ISODAN® Wet Spray fibre får en svagt struktureret overflade, når den er påført. Tykkelsen kan tilpasses den enkeltes behov. Isoleringen er vedligeholdelsesfri.

Læs mere om Wet Spray og om indblæsningsmaskiner og udstyr til Wet Spray isolering.

Isoleringsværdi

ISODAN®-sprayfibre har en Lampda værdi 0,039 w/mK, og ved påføring til tykkelse af 50 mm giver den følgende energiværdi:

Overflade type:

Energiværdi w/m2 Bølget metaltag Enkelt asbest
bølgeplade
Murstensvæg
225 mm tyk
Skillevæg
100 mm tyk
Uden sprayfibre 6,6 5,98 2,4 1,47
Med sprayfibre 0,58 0,57 0,505 0,44
Reduktion i % 91% 90% 78% 70%

Lydkontrollerende egenskaber

Foruden reduktion i varmetabet vil ISODAN®-sprayfibre reducere luftlyd, lydforplantning og efterklang.

16 mm gipsvæg påsprøjtet 38 mm Isodan-sprayfibre
Gennemsnitsfrekvens Hz 125 250 500 1000 2000 4000
Forplantningstab dB 32 42 51 54 57 59
13 mm fiberplade med 30 mm Isodan-fiberspray
Gennemsnitsfrekvens Hz 125 250 500 1000 2000 4000
Absorberingskoefficient faktor 10 30 73 92 98 98